POPRAVKA

IZVOD IZ PRAVILNIKA

Popravkom stola za igre na sreću od strane ovlašćenog lica za popravku, u smislu ovog pravilnika, smatraju se popravke oštećenja na stolu ili zamene delova stola koja mogu uticati na regularnost igre opisane u pravilima igre na koja je data saglasnost od strane ministra nadležnog za poslove finansija.

Popravka automata za igre na sreću od strane ovlašćenog lica za popravku, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva svaku popravku koja zahteva skidanje plombi, promenu vrednosti brojčanika ili vraćanje memorije na fabričko stanje – resetovanje (ram clear).

Nakon popravke, ovlašćeno lice za popravku je dužno da postavi novu plombu, sačini zapisnik i izda potvrdu o izvršenoj popravci stolova ili automata za igre na sreću na obrascu PIP – Potvrda o izvršenoj popravci, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, koja obavezno sadrži sledeće podatke:


1) numerički broj nalepnice;

2) proizvođač;

3) vrsta (sto ili automat za igre na sreću);

4) tip;

5) mesec i godina proizvodnje;

6) jedinstveni serijski broj stola, odnosno automata za igre na sreću;

7) dokaz o vlasništvu stola, odnosno automata za igre na sreću;

8) podatke o priređivaču;

9) podatke o adresi objekta u kome se nalazi sto, odnosno automat za igre na sreću;

10) podatke o ovlašćenom licu za popravku;

11) podatke o izvršenoj popravci;

12) datum prijema zahteva za popravku i izrade zapisnika;

13) specifikacija izvršenih radova

14) stanje brojčanika (samo za automate za igre na sreću);

15) serijski broj skinute i novopostavljene plombe (samo za automate za igre na sreću);

16) potpis odgovornog lica u ovlašćenom licu za popravku;

17) potpis odgovornog lica priređivača;

18) mesto i datum izdavanja potvrde o izvršenoj popravci.