TEHNIČKA ISPRAVNOST

IZVOD IZ PRAVILNIKA

Automati u upotrebi moraju biti tehnički ispravni.

Utvrđivanje tehničke ispravnosti automata, u smislu ovog pravilnika, podrazumeva postupak provere:


1) da li je nalepnica za označavanje i registraciju automata, uključujući i njenu sadržinu, u skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službeni glasnik RSˮ, broj 18/20);

2) da li je tehnička i funkcionalna ispravnost automata u skladu sa uverenjem o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata izdatim od strane laboratorije;

3) da li se na automatima mogu igrati samo one igre koje su opisane u pravilima igre priređivača, na koja je saglasnost dao ministar finansija;

4) stanja brojčanika;

5) stanja plombi.


Priređivač je dužan da u roku od pet dana od dana utvrđivanja tehničke ispravnosti automata od strane ovlašćenog lica za popravku, dostavi Upravi na obrascu PTI – Potvrdu o tehničkoj ispravnosti, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Provera tehničke ispravnosti automata vrši se svake godine, u roku od deset dana od isteka jedne godine od prethodne provere tehničke ispravnosti automata od strane ovlašćenog lica za popravku, s tim što tehničku ispravnost automata prvi put utvrđuje laboratorija, u postupku kontrole ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika automata.

Na zahtev nadležnog organa, odnosno priređivača ovlašćeno lice za popravku obavlja vanredni postupak utvrđivanja tehničke ispravnosti automata.